KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku.
Muzeum poodhaluje tvorbu světově uznávaného malíře pravěku
Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku.  
Autor / zdroj foto: zdenekburian.cz

Muzeum Zdeňka Buriana / Štramberk

Zdeněk Burian patří mezi světově uznávané malíře pravěku. Celoživotní inspirací se mu stala jeskyně Šipka. Muzeum ve Štramberku nacházející se blízko místa, kde žil, poodhaluje jeho život i tvorbu.

Na přelomu června a července 2011 byl ve Štramberku zahájen provoz nového muzea malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Expozice, která byla od roku 1992 v budově bývalých masných krámů, resp. tržnice pod náměstím, se u příležitosti 30. výročí umělcova úmrtí (1. 7. 1981) přestěhovala blíže k místu, kde Zdeněk Burian ve Štramberku žil, tedy na náměstí samotné. Pro tyto účely byl rekonstruován půdní prostor městské budovy č. 31, kde do té doby sídlila expozitura Muzea Novojičínska.

Nové Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku nabízí expozici života a díla světově uznávaného malíře pravěku a dobrodružství, který část života prožil v tomto městě a jehož celoživotní inspirací se stala proslulá jeskyně Šipka. Expozice, která je celoročně přístupná, je tematicky obměňována tak, aby přinášela co možná nejkomplexnější pohled na Burianovo dílo. Výstavy originálů i reprodukcí jsou doplněny nabídkou aktuálně vydávané literatury s malířovými ilustracemi.  

Vladimír Prokop o Zdeňku Burianovi:
V charakteru Burianova díla, jež láká svou exklusivní tematikou i svou spontánností, a to bez ohledu na to, zda jde o práce vynikající, či jen dobré, anebo dokonce docela špatné, je do jisté míry zašifrována dvojznačnost Burianovy osobnosti. Ilustrace dobrodružné literatury a paleontologické obrazové rekonstrukce, jimž Burian vtiskl svou tvář a v druhém případě dokonce určil její kánon, vstřebávaly bez výhrad celé generace dětí i dospělých, aniž by rozhodovala různorodost temperamentu či intelektu. V Burianovi byl skryt geniální umělec právě tak jako v některých chvílích sebejistý diletant. A právě tato svůdná kontradikce v Burianově díle dlouho bránila „serióznímu“ zařazení malíře do českého výtvarného umění. Je to dílo, které vůbec není snadné vnímat v celé jeho šíři, natož mu porozumět a rozluštit ho. Možná, že smysl a výtvarný kontext díla jednoho z nejpozoruhodnějších zjevů českého výtvarného umění je nakonec zcela jiný, než si dosud kdokoliv myslí.

Zdeněk Burian, malíř, ilustrátor, výjimečná a velice populární osobnost v oblasti české ilustrace dobrodružné literatury 20. století a zcela jistě dominantní umělec v rámci světové paleontologické rekonstrukce. Současně však neuchopitelný umělecký fenomén, jehož váhy osudu jsou paradoxně tak nesouměřitelné. Na jedné straně registrujeme na 14 000 prací, reprodukce originálů v téměř 70 odborných titulech po celém světě a více než 80 výstav, na straně druhé dosud mizivý zájem výtvarné uměnovědy, jejíž absence je nahrazována vášnivými „burianology“ a sběrateli. 

Více informací včetně aktuálních akcí v muzeu, jeho provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.zdenekburian.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.