AKTUÁLNĚ / Krimi

Frenštát má koncepci prevence kriminality do roku 2030
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: isifa/thinkstock.com

Frenštát pod Radhoštěm

Rada města schválila Koncepci prevence kriminality města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2023 – 2030. Koncepce popisuje a definuje problematiku kriminality ve městě a určuje okruhy a postupy preventivních opatření. Hlavním cílem je stanovit priority v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů.

„Tato koncepce vychází z bezpečnostních analýz kriminality, ze sociálně demografických i institucionálních analýz týkajících se konkrétně našeho města. Na základě toho pak schválená koncepce vytváří obsahový a organizační rámec pro prevenci kriminality ve Frenštátě pod Radhoštěm až do roku 2030,“ uvedla Bronislava Papáková, koordinátorka komunitního plánování, prevence kriminality a protidrogová prevence, odbor sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. 

Na přípravě koncepce se podíleli zaměstnanci odboru sociálních věcí, pracovníci Městské policie, členové Komise prevence kriminality města, společnost AUGUR Consulting s.r.o. a také veřejnost realizující aktivity v oblasti prevence kriminality, především členové pracovní skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

Obsah a cíle koncepce jsou při zohlednění podmínek našeho města Frenštát pod Radhoštěm v souladu s hlavními cíli, principy a postupy Strategie prevence kriminality ČR. „Díky tomu, budeme moci čerpat na různé projekty prevence kriminality finanční prostředky ze státního rozpočtu,“ sdělil Jan Rejman, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.  Na konkrétních činnostech v oblasti prevence kriminality a předcházení dalších sociálně nežádoucích jevů budou participovat místní odpovědné instituce jako například Městská policie a neziskové nestátní organizace. 

Rada města také zřídila od 1.2.2023 Pracovní skupinu prevence kriminality. „Členové pracovní skupiny jsou odborníci, kteří se specializují na různé oblasti prevence a řešení trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů. Budou se podílet na zpracování vyhlášených dotačních programů a podílet se na průběžném monitorování a vyhodnocování plnění cílů a jednotlivých aktivit Koncepce, navrhovat systémová opatření ke snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě, doplnila koordinátorka.   Pracovní skupinu tvoří kompetentní pracovníci města, zástupci základních a středních škol, Policie ČR, Úřadu práce, nestátních neziskových organizací a Jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů i jejich škodlivých důsledků včetně strachu z kriminality. Snaží se působit na různorodé příčiny kriminality. Aktuální pohled na prevenci kriminality zahrnuje ve svém pojetí i působení na jednání, která nejsou přímo trestná například různé závislosti, gamblerství, záškoláctví, vandalismus a extremismus. Všechna tato jednání jsou společensky škodlivá a nežádoucím způsobem ovlivňují kvalitu života jedince či celé společnosti.

Autor / zdroj: Iva Vašendová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.